Program

09:00 – 09:15 – Alen OSTOJIĆ, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

 • prof.dr.sc. Vlatko CVRTILA, predsjednik Savjeta Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i dekan Veleucilišta VERN Zagreb
 • Milan BANDIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba

09:15 – 10:00

I. Aktivnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH naspram sigurnosti odgojno-obrazovnih ustanova;

1.1. Uloga školskih ustanova u ostvarivanju sigurnosti: ova tematska cjelina trebala bi obraditi ulogu i zadaće školskih ustanova kao društvenih institucija u ostvarivanju sigurnosti, zakonske i druge propise kojima su regulirane njihove obveze i nadležnosti, raspoložive resurse, obveze ravnatelja i dr. s posebnim osvrtom na;

1.2. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

 • Zaštita prava ucenika,
 • Postupanje u poduzimanju mjera zaštite u slucaju povreda prava ucenika,
 • Pomoć učenicima počiniteljima i žrtvama nasilja,
 • Sigurnost učenika,
 • Zaštita podataka,
 • Pravo na neometani odgojno-obrazovni rad,
 • Preventivni programi,

10:00 – 11:00 PANEL

Ravnatelji i Sigurnost odgojno-obrazovnih ustanova Sudjeluju ravnatelji dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola.
Moderator: Enea Les Demeter, glavna urednica portala Svijetsigurnosti.com

11:00 -11:30

II. Pojavni oblici ugrožavanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama:

Predstavnik RAVNATELJSTVA POLICIJE. Cjelina bi obradila najčešce oblike ugrožavanja sigurnosti u i oko škola, njihove karakteristike, nacin izvršenja, vrijeme izvršenja, pravovremeno prepoznavanje, odgovarajuće reagiranje i prevenciju.

11:30 – 12:00 Pauza uz osvježenje kavom, sokovima i pecivima

III. VIDEO NADZOR U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Imate li Politiku korištenja video nadzora?

12:00 – 13:00

3.1. Video nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama – Obveze naspram Agencije za zaštitu osobnih podataka RH; Dubravka Dolenc, dipl.pravnik, zamjenica Ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka

13:00 – 13:20

3.2. Kako upravljati zapisima video nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama; Eccos
inženjering d.o.o. Zagreb

13:20 – 14:20 ZAJEDNIČKI RUČAK

IV. Programi i aktivnosti lokalne zajednice u ostvarivanju sigurnosti odgojno-obrazovnih ustanova na primjeru dobre prakse Grada Zagreba

14:20 – 14:40

4.1. Odgojno-obrazovne ustanove kao sigurna mjesta, jesmo li ostvarili cilj?

Alen Ostojić, predsjednik Odbora za obrazovanje i sport Gradske skupštine Grada Zagreba

14:40 – 15:10

4.2. Sigurnost u zagrebačkim odgojno-obrazovnim ustanovama – potencijali lokalne zajednice
u prevenciji; Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba (Dokumenti i protokoli, Tjelesna, tehnička i mehanička zaštita, Intersektorska suradnja u cilju povečanja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama).

V. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Obveze ravnatelja

15:10 – 16:30

 • a. Osnove zaštite i spašavanja u hitnim situacijama; dr.sc. Robert Mikac
 • b. Povjerenik za otpad: Trend ili potreba?
 • c. Aktualnosti zaštite na radu?
 • d. Aktualnosti zaštite od požara

VI. ARHITEKTURA SIGURNOSTI ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

16:30 -17:30

4.1. Trendovi projektiranje sustava sigurnosti odgojno-obrazovnih ustanova;
4.3. Kako organizirati kontrolu pristupa u odgojno-obrazovne ustanove;
4.4. Mjesto i uloga zaštitara i zaštitarske tvrtke u ostvarivanju sigurnosti odgojno-obrazovnih ustanova

17:30 Završetak savjetovanja i podjela Certifikata o sudjelovanju