Povjerljiva osoba

O edukaciji

Kako bi olakšala poslodavcima imenovanje stručnih i kompetentnih osoba, Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy, uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, dizajniralo je program edukacije povjerljivih osoba i njihovih zamjenika – internih istražitelja. Edukacija je namijenjena povjerljivim osobama za prijavu nepravilnosti i njihovim zamjenicima kao i compliance managerima, povjerenicima za etiku, članovima povjerljivih odbora, menadžerima sigurnosti i svima onima koji su zaduženi za provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je na snagu stupio 23. travnja 2022. Edukacija na vrlo sustavan i cjelovit način pojašnjava sve zahtjeve Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kako bi ih polaznici mogli u potpunosti razumjeti i primijeniti u svom poslovanju.

Moduli

Program čine četiri modula:
• Normativni okvir internih istražitelja / Prava prijavitelja nepravilnosti, povjerljivih osoba i njihovih zamjenika Sudska zaštita: dr.sc. Stjepan Gluščić, Visoka policijska škola u Zagrebu.
• Prijavljivanje nepravilnosti i postupanje po prijavi nepravilnosti / Privatni detektivi kao komponenta istraživanja prijavljenih nepravilnosti: Dinka Rajčić, mag.iur., potpredsjednica Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Certifikat

Na kraju ove intenzivne, desetosatne edukacije i završnog ispita, polaznici će dobiti Certifikat povjerljive osobe za zaprimanje prijavne pravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.