Voditelj unutarnje službe zaštite

O edukaciji

Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy, uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, organizira edukaciju za obavljanje poslova Voditelja unutarnje službe zaštite. Unutarnja služba zaštite predstavlja unutarnju ustrojstvenu jedinicu koju pojedina pravna osoba ili obrtnik ustrojava radi zaštite svojih zaposlenika, objekata i prostora, a sve sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.
U organizacijskom kontekstu voditelj unutarnje službe zaštite mora biti sposoban obraditi ogromne količine informacija i prepoznati one od važnosti za korporativnu sigurnost. Današnji i budući voditelji moraju znati upravljati djelovanjem različitih sigurnosnih elemenatau ključnim točkama kako bi ostvarili operativne sigurnosne ciljeve.
Uspješan voditelj unutarnje službe zaštite mora poznavati prijetnje i rizike za osobe, imovinu i ugled njegove organizacije, te mora posjedovati vještine za brzo prepoznavanje ranjivosti kao i korištenja učinkovitih i djelotvornih protumjera. O tome da voditelj mora biti u stanju potaknuti povjerenje i pouzdanje, te iznad svega sigurna, snažna, poštena i prijateljski raspoložena osoba ne treba posebno govoriti, , rekao je Alen Ostojić, CSO, CMS, CMKS, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.
Unatoč svemu navedenom, Unutarnja služba zaštite važna kao važna sastavnica korporativne sigurnosti često je ostajala zapostavljena, pa i kada je riječ o edukaciji osoba koje neposrednu upravljanju radom unutarnje službe zaštite, mišljenja je dr.sc. Đuro Črnjak, ravnatelj Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj.

Potreba za seminarom

Unutarnja služba zaštite predstavlja unutarnju ustrojstvenu jedinicu koju pojedina pravna osoba ustrojava radi zaštite svojih zaposlenika, stranaka, objekata i prostora. Iako je Unutarnja služba zaštite važna komponenta korporativne sigurnosti, cesto puta je ostajala zapostavljena pa i kada je rijec o edukaciji osoba koje neposrednu upravljanju unutarnjom službom zaštite. U ovom jednodnevnom intenzivnom seminaru koje organizira Poslovno ucilište integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy, uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, polaznici postižu kompetencije za ovladavanjem znanjima i vještinama upravljanja procesima unutarnje službe zaštite.

Cilj seminara

Cilj seminara je usavršiti i osposobiti polaznike za samostalno voenje i upravljanje unutarnjom službom zaštite.

Kome je namijenjen seminar

Seminar je namijenjen osobama koje obavljaju poslove tjelesne i tehnicke zaštite u privatnim zaštitarskim tvrtkama ali i korporacijama koji imaju ustrojenu unutarnju cuvarsku službu i to: Voditeljima i rukovoditeljima unutarnje cuvarske službe, zaposlenicima unutarnje službe zaštite, strucnjacima i koordinatorima za obavljanje poslova tjelesne zaštite, rukovoditeljima i direktorima korporativne sigurnosti.

Moduli

07.45 – 08.30 Akreditacija sudionika uz osvježenje kavom, čajevima, sokovima i pecivima
08.30 – 09.45 Arhitektura korporativne sigurnosti s posebnim naglaskom na unutarnju službu zaštite (1,5 nastavna sata)
09.45 – 11.15 Sinergija korporativne i javne sigurnosti (2 nastavna sata)
11.15 – 13.30 Organizacija operativnog rada (3 nastavna sata)
13.30 – 14.15 ručak
14.15 – 15.45 Rukovođenje unutarnjom službom zaštite (2 nastavna sata)
15.45 – 17.00 Primjena novih tehnologija u radu zaštitara i čuvara (1,5 nastavna sata)
17.00 Uručenje certifikata Voditelj unutarnje službe zaštite

Certifikat

Nakon završene edukacije i uspješno položenog završnog pisanog ispita, polaznicima se izdaje Certifikat – Voditelj unutarnje službe zaštite.

Dodatne napomene

Cijena po polazniku: 491,07 EUR (3.700,00 HRK) po polazniku bez PDV-a, jer Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj nije obveznik PDV-a. Postoji mogućnost plaćanje u 3 rate.
Cijena uključuje radni materijal, knjige Korporativna sigurnost, autora Darija Vidović, Lidija Karlović, Alen Ostojić, Zagreb, HUMS, 2011., u Osnove korporativne sigurnosti, autora Branko Mihaljević i Ivan Na, Zagreb, HUMS, 2018., knjigu Zakon o privatnoj zaštiti s komentarom i obrazloženjima, Sandro Šegedin, Damir Trut, PUISR, Zagreb, 2021. osvježenja i ručak.