Program

Dnevni red seminara:

08:30 – 09:30          Akreditacija sudionika uz osvježenje dobrodošlice

09:30 – 09:45             Uvodna riječ organizatora

09:45 – 10:45             Osnove planiranja projekta za područje sigurnosti

10:45 – 11:45             Oblikovanje projektnih ideja i načini prijave

12:00 – 13:00             Zajednički ručak

13.00 – 14.30             Financiranje projekata

14.30 – 16.00             Provedba i praćenje projekata

16:00                        Podjela certifikata  sudionicima seminara


Kontakt: 

Anita Končar
mob: 091 529 51 60