Program

 

PROGRAM SAVJETOVANJA:

09.30-10.00.

Registracija sudionika

I. Video nadzor jedinica lokalne samouprave i uprave, kao partner u ostvarivanju sigurnosti zajednice

10.00.-10.20.

1. SIGURNOST U PROMJENAMA
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

10.20 – 10.40.

2. NORMATIVNO UREĐENJE VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA
prof. dr. sc. Petar Veić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.40 – 10.50.

Rasprava

10.50 – 11.10.

pauza za kavu

11.10 – 11.30.

3. KAKO USPOSTAVITI RAVNOTEŽU IZMEĐU POTREBE ZA SIGURNOŠĆU I ZAŠTITE PRIVATNOSTI GRAĐANA, S POSEBNIM OSVRTOM NA DEMOKRATIZACIJU VIDEO NADZORA
Alen Ostojić, gradski zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba 

11.30 – 11.50.

4. OBVEZE GRADOVA I OPĆINA KOJI RAZVIJAJU SUSTAV VIDEO NADZORA, NASPRAM AGENCIJE ZA ZAŠTITU PODATAKA REPUBLIKE HRVATSKE
Snježana Grgić, dipl.ing. Agencija za zaštitu osobnih podataka 

11.50 – 12.00.

Rasprava

12.00-13.00.

Zajednički ručak

II. Tehnička rješenja izvođenja video nadzora javnih površina

13.00 – 13.30.

5. PRIMJENA  PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE  NA JAVNIM POVRŠINAMA
Sandro Šegedin, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, MUP-a  RH

13.30.-14.00.

6. VIDEO NADZOR U ZEMLJAMA EU I  POSTUPAK PROVEDBE UGRADNJE VIDEO NADZORA NAD JAVNIM POVRŠINAMA
Robert Pažitka,  predsjednik Udruge tehničke zaštite Hrvatskog ceha zaštitara 

14.10 – 14.20.

Rasprava

14.20.-15.00.

7.        Primjer iz prakse:

7.1.    CENTAR ZA VIDEO NADZOR POGREŠNO PARKIRANIH VOZILA, ZAŠTITU OD GRAFITA I OČUVANJE JAVNOG REDA GRADA ZAGREB
Mate Kraljević, Voditelj Sektora za komunalno i prometno redarstvo Grada Zagreba

7.2.     VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA GRADA ČAKOVCA
Ivica Pongrac, univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo Grada Čakovca

15.00.-15.30.

Završna rasprava i završetak Savjetovanja