Program
Program je namijenjen
– operaterima u video nadzornim centrima gradova i općina, komunalnih poduzeća, novčarskih institucija, trgovačkih centara, zaštitarskim tvrtkama i dr.;
– rukovoditeljima komunalnog redarstva;
 – rukovoditeljima prometnog redarstva;
– rukovoditeljima, savjetnicima, koordinatorima i stručnim suradnicima komunalnih poduzeća, jedinica lokalne samouprave i uprave, korporacija i dr.;
– rukovoditeljima tehničke zaštite;
– svima koje zanima područje ostvarivanja sigurnosti naspram zaštite ljudskih prava, s posebnim naglaskom na zaštitu dostojanstva i privatnosti na javnim površinama i radnom mjestu

 

Programski moduli i predavači
– zaštita ljudskih prava pojedinca u kontekstu video nadzora javnih površina i radnog mjesta, Lana Velimirović Vukalović, prof.;
– Video nadzora javnih površina i radnog mjesta, Lana Velimirović Vukalović, prof.;
– Zaštita privatnosti osoba, Dubravka Dolenc, dipl.pravnik
– Video nadzor: od normative do demokratizacije, Alen Ostojić,mag.politologije i sigurnosti
– Pristup i upravljanje zapisima video nadzora, Dejan Čakija, dipl.ing.elek.,

 

Trajanje programa
10 nastavnih sati

 

Literatura
vlastita izdanja, bonus literatura drugih izdavača

 

Voditelj programa
mr. Alen Ostojić, prof.