Informacije

KONTAKTI I INFORMACIJE
Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS)
Ilica 5/I, 10000 Zagreb
E-mail: info@uhms.hr
Projekt menadžer: Olga Plazibat, AMALIA d.o.o.
Mob: 091 791 0027
E-mail: mice@amalia.hr

 

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE NA SAVJETOVANJU
25. sijecanj – 25. veljace 375,00 kn
25. veljace – 25. ožujak 475,00 kn
25. ožujak – 06. travanj 595,00 kn

 

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE NA SAVJETOVANJU UKLJUČUJE
– CD sa prezentacijama predavaca,
– poklon paket organizatora,
– osvježenje u pauzama,
– zajednicki rucak,
– sudjelovanje u igri iznenaenja portala Svijetsigurnosti – www.svijetsigurnosti.com

 

NAČIN PLAĆANJA
Nakon ispunjavanja i vracanja prijavnice na e-mail:infovuhms.hr placanje je potrebno izvršiti u roku od 7 dana

 

UPLATA
Uplatu naknade za sudjelovanje molimo izvršiti na žiro racun Hrvatske udruge menadžera sigurnosti broj:

HR9623600001102353202 s pozivom na broj 009-2013-(OIB) i sa naznakom „ime i prezime sudionika, institucija/tvrtka”