O seminaru

Cilj seminara je edukacijskim aktivnostima omogućiti polaznicima stjecanje znanje o mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova, tj.o načinima formuliranja, planiranja, pripreme, financiranja i provedbe projekata za područje sigurnosti.

Edukaciju će provoditi Renata Šeperić Petak i Ivana Jurković iz tvrtke Logička matrica d.o.o.

Prijave za sudjelovanje na seminaru zaprimaju se zaključno s 12. veljače  2014. godine, putem elektroničke pošte na adresu isr@isr.hr

Cijena seminara za jednog sudionika iznosi  900,00 kuna bez pdv-a jer Učilište nije obveznik.

Svaki sudionik dobiva CD s odgovarajućim materijalima. Broj sudionika je ograničen.