Predavači i radovi
SIGURNOST U PROMJENAMA
prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
NORMATIVNO UREĐENJE VIDEO NADZORA JAVNIH POVRŠINA
prof. dr. sc. Petar Veić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
KAKO USPOSTAVITI RAVNOTEŽU IZMEĐU POTREBE ZA SIGURNOŠĆU I ZAŠTITE PRIVATNOSTI GRAĐANA, S POSEBNIM OSVRTOM NA DEMOKRATIZACIJU VIDEO NADZORA
Alen Ostojić, gradski zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba
OBVEZE GRADOVA I OPĆINA KOJI RAZVIJAJU SUSTAV VIDEO NADZORA, NASPRAM AGENCIJE ZA ZAŠTITU PODATAKA REPUBLIKE HRVATSKE
Snježana Grgić, dipl. ing. Agencija za zaštitu osobnih podataka
PRIMJENA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE NA JAVNIM POVRŠINAMA
Sandro Šegedin, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, MUP-a RH
VIDEO NADZOR U ZEMLJAMA EU I POSTUPAK PROVEDBE UGRADNJE VIDEO NADZORA NAD JAVNIM POVRŠINAMA
Robert Pažitka, predsjednik Udruge tehničke zaštite Hrvatskog ceha zaštitara
CENTAR ZA VIDEO NADZOR POGREŠNO PARKIRANIH VOZILA, ZAŠTITU OD GRAFITA I OČUVANJE JAVNOG REDA GRADA ZAGREBA
Mate Kraljević, Voditelj Sektora za komunalno i prometno redarstvo Grada Zagreba
VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA GRADA ČAKOVCA
Ivica Pongrac, univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo Grada Čakovca
PRAVNI ASPEKTI ZAŠTITE POSLOVNE TAJNE I UGOVORI O POVJERLJIVOSTI
Dr.sc. Nina Gumzej, Katedra za pravnu informatiku, Pravni fakultet u Zagrebu