O savjetovanju

u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – ustanove za obrazovanje odraslih, uz potporu Udruge gradova Republike Hrvatske i Hrvatske udruge menadžera sigurnosti-Odbora za urbanu sigurnost, dana 22. veljače 2013., održati će se savjetovanje “Video nadzor javnih površina u Republici Hrvatskoj – od normative do prakse”, u Grand Hotel Adriatic, Opatija
 
SIGURNOST U PROMJENAMA
 
Suvremeno društvo, pojedinci i zajednice suočavaju se s mnogobrojnim sigurnosnim izazovima, prijetnjama i rizicima. Dolazi do ostvarivanja novih sigurnosnih paradigmi, ali i novih politika koje se više u realizaciji ne oslanjaju samo na javni sektor i njegove sposobnosti, već i na društvo. Nove paradigme sigurnosti usmjeravaju se prema stvaranju modela zajedničke i kooperativne sigurnosti na međunarodnoj razini u kojima sudjeluju države, dok se na nacionalnim razinama izgrađuju pretpostavke za oblikovanje modela koji počivaju na pravdi, slobodi i sigurnosti. Ovakav pristup u području unutarnje sigurnosti u središte stavlja pojedinca, njegove slobode, prava i zaštitu vrijednosti demokratskog političkog poretka.
 
Suvremeni sigurnosni izazovi, prijetnje i rizici stvaraju sasvim novu i kompleksnu okolinu u kojoj pitanja sigurnosti prelaze nekadašnje okvire nacionalne sigurnosti i obaveza javnog sektora, te postaju odgovornost svih društvenih, političkih, ekonomskih i sigurnosnih aktera u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Sigurnost pojedinaca, društvene zajednice i države više se ne promatra kao zaštitna i reaktivna funkcija, već vrlo bitna komponenta lokalnog i nacionalnog razvoja. Sve suvremene paradigme sigurnosti ovaj pojam i područje djelovanja promatraju kao bitan faktor razvoja jedne zajednice, te zahtijevaju i razvoj odgovornosti za pitanja sigurnosti na svim razinama.
 
U tom kontekstu, izuzetno je važno djelovanje na onim razinama na kojima sigurnosne prijetnje mogu izazvati velike posljedice. Primjerice, neka sigurnosna prijetnja može djelovati na ograničenom području lokalne zajednice za koju njezine posljedice imaju katastrofalne razmjere, dok se ista prijetnja na nacionalnoj razini ne percipira u tim okvirima.
 
Stoga je razvijen trend sve većeg uključivanja lokalne zajednice i pojedinaca u organiziranje različitih oblika participacije u sigurnosnim pitanjima koje su od posebnog interesa za razvoj lokalne zajednice.
Ovakav razvoj posebno je prisutan kod većih urbanih cjelina, koje se suočavaju s mnogobrojnim starim, ali i novim, vrlo zahtjevnim pitanjima sigurnosti. S obzirom na pojačani trend urbanizacije , može se očekivati rast i širenje urbanih cjelina, pa tako i rast novih izazova s kojima ćemo se u budućnosti kao društvo i civilizacija suočavati.
 
VIDEO NADZOR
 
Europska komisija za demokraciju putem prava definira video nadzor kao „tehnološki sustav nadzora putem kamera, koji javne vlasti mogu odabrati, postaviti i koristiti na javnim mjestima u cilju prevencije kriminala ili čak procesuiranja počinitelja kaznenih djela“. Sustav se obično sastoji od određenog broja video kamera koje su povezane u tzv. zatvorenu televiziju CCTV, gdje operateri 24 sata promatraju čitav niz televizijskih ekrana“.
 
Hrvatsko zakonodavstvo video nadzor definira kao podsustav tehničke zaštite osoba i imovine koja se provodi tehničkim sredstvima i napravama, uz primjenu raznih oblika tehničkog štićenja.
 
Javne vlasti uglavnom pribjegavaju video nadzoru da bi se bavile pitanjima automatske regulacije i kontrole prometa, zaštitom od grafita, zaštitom od formiranja divljih odlagališta smeća, javnom sigurnošću, zaštitom i spašavanjem, prevencijom kriminaliteta i dr.
 
JAVNI PROSTORI
 
Prema definiciji javni gradski i/ili općinski prostori su svi oni prostori na kojima se razumijeva neometano i neograničeno korištenje od strane svih građana, bez bilo kakve naknade. Njihovo formiranje i održavanje se financira iz proračuna grada i/ili općine, a proces urbanističkog planiranja garantira njihovo ostvarivanje.
Značaj javnog prostora za opću sliku i kvalitetu života je nesumnjiv. A jedna od osnovnih karakteristika dobrih i sigurnih javnih prostora je da privlače velik broj korisnika koji se isključivo pridržavaju zakona.
 
Slijedom iznijetog, a imajući u vidu trend instaliranja video nadzora javnih površina od strane gradova i općina, anticipirajući pri tome brojne nejasnoće i nedoumice poput upita narušava li video nadzor privatnost građana i dr., organiziramo edukaciju predstavnika gradova i općina kroz jednodnevno savjetovanje, koje bi sadržavalo dvije cjeline: Video nadzor jedinica lokalne samouprave i uprave, kao partner u ostvarivanju sigurnosti zajednice i Tehnička rješenja izvođenja video nadzora javnih površina.
 
Na savjetovanju sudionici će imati priliku saznati:
 

 • o elementima sigurnosti u promjenama
 • kako je normativno uređeno područje savjetovanja
 • kako uspostaviti ravnotežu između potreba za sigurnošću i zaštite privatnosti građana
 • sve o novim trendovima video nadzora javnih površina
 • koje su obveze jedinica lokalne samouprave koje razvijaju video nadzor naspram naspram inspekcijskih službi

 


 

CILJEVI SAVJETOVANJA

 
Opći cilj savjetovanja je prikazati sudionicima poziciju video nadzora kao važne infrastrukturne komponente u razvoju grada i/ili općine.
 
Posebni cilj je prikazati proces ishodovanja odobrenja nadležne policijske uprave za instaliranje sustava video nadzora javnih površina te upoznati sudionike s obvezama jedinica lokalne samouprave naspram nadležnih državnih institucija.
 


 

KOME JE NAMIJENJENO SAVJETOVANJE

 

 • gradonačelnicima i zamjenicima gradonačelnika
 • načelnicima i zamjenicima načelnika općina
 • predstavnicima Vijeća za prevenciju županija, gradova i općina
 • komunalnim redarima
 • savjetnicima za sigurnost županija, gradova i općina
 • predstavnicima Policijskih uprava
 • predstavnicima zaštitarskih trgovačkih društava
 • stručnjacima koji se bave problematikom video nadzora

 


 

METODE RADA

 

 • predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom
 • diskusija
 • analiza prikazanih modela
 • prezentacija studije slučajeva