Certificiranje
Sustav certificiranja
Sve struke grade svoj profesionalni status i ugled kroz proces certificiranja (akreditacije, licenciranja) svih onih koji rade u predmetnom području struke kroz stručne ispite, specijalizacije i usavršavanja.
Kroz proces certificiranja čuva se dignitet struke, osigurava se poštivanje njezinih specifičnih vrijednosti i ekonomski položaj profesionalaca.
S ciljem afirmacije profesionalne samosvijesti operatera video nadzora, unaprjeđenja kompetentnosti i kvalitete rada te jamstava osobne kompetentnosti za radno mjesto operatera video nadzora Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba, uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, uvodi u hrvatsku sigurnosnu praksu specifičan program cjeloživotnog obrazovanja iz područja ljudskih prava u smislu zaštite dostojanstva i privatnosti odnosno certificiranja profesionalaca sigurnosti koji se bave ili se pripremaju za zanimanje operatera video nadzora.

 

Svrha certifikata
Osnovna svrha certificiranja je stjecanje temeljnih znanja o ljudskim pravima,
posebno o pravu na zaštitu dostojanstva i privatnosti u okolnostima korištenja video
nadzora javnih površina i radnog mjesta;
CERTIFIKAT iz osnova zaštite prava na dostojanstvo i privatnost pojedinca pri video
nadzoru javnih površina i radnog mjesta jamči višu profesionalnu i stručnu razinu
korištenja video nadzora.
Poslodavac odnosno naručitelj usluge ima jamstvo manjeg rizika od nepoželjnih
improvizacija i zlouporaba, ako angažira osobu s Certifikatom.