Predavači i radovi
INFORMACIJA JE NAJVREDNIJA IMOVINA, ODNOSIMO LI SE TAKO PREMA NJOJ!?
Matija Verić, Websense
POVEĆANJE SIGURNOSTI POMOĆU NAPREDNE BEŽIČNE MREŽNE INFRASTRUKTURE
David Ivačić, Real Security, Slovenija
TRENDOVI U HAKIRANJU
Vlatko Košturjak, Diverto
SUVREMENE UGROZE INFORMACIJSKOJ SIGURNOSTI
Nikola Brzica, Predsjednik Odbora za informacijsku sigurnost HUMS-a
PROVOĐENJE INFORMACIJSKE SIGURNOSTI U DRŽAVNIM TIJELIMA
Milenko Pezer, mag. pol., Ministarstvo poljoprivrede, savjetnik ministra za informacijsku sigurnost
IMPLEMENTACIJA SUSTAVA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI I ZAŠTITE PODATAKA U TVRTKAMA
Ivan Sedinić, Hrvatski Telekom d.d.
AKTUALNOSTI ORGANIZACIJSKE I TEHNIČKE ZAŠTITE INFORMACIJSKE SIGURNOSTI DRZAVNIH TIJELA
Goran Čuljak, Zavod za sigurnost informacijskih sustava
NADZOR ZADANOG PRAVNOG OKVIRA KOD VODITELJA ZBIRKI OSOBNIH PODATAKA
Snježana Grgić, Agencija za zaštitu osobnih podataka RH
AKTUALNOSTI PRAVNO-REGULATORNOG OKVIRA U PODRUČJU INFORMACIJSKE SIGURNOSTI I ZAŠTITE PODATAKA
Dr. sc. Nina Gumzej, Pravni fakultet u Zagrebu