Certificiranje

Usvajanje znanja iz područja

 • zaštite ljudskih prava pojedinca u kontekstu video
  nadzora javnih površina i radnog mjesta (4n.s.)
 • zaštite privatnosti osoba (3.n.s.);
 • pristupa i upravljanja zapisima video nadzora (2 n.s.);
 • video nadzora: od normative do demokratizacije (1 n.s.);
 • uz upoznavanje s najboljim praksama i protokolima
  korištenja video nadzora javnih površina i radnog mjesta.


Sustav certificiranja

Sve struke grade svoj profesionalni status i ugled kroz proces certificiranja (akreditacije, licenciranja) svih onih koji rade u predmetnom području struke kroz stručne ispite, specijalizacije i usavršavanja.
Kroz proces certificiranja čuva se dignitet struke, osigurava se poštivanje njezinih specifičnih vrijednosti i ekonomski položaj profesionalaca. S ciljem afirmacije profesionalne samosvijesti operatera video nadzora, unaprjeđenja
kompetentnosti i kvalitete rada te jamstava osobne kompetentnosti za radno mjesto operatera video nadzora Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba, uz potporu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, uvodi u hrvatsku sigurnosnu praksu specifičan program cjeloživotnog obrazovanja iz područja ljudskih prava u smislu zaštite dostojanstva i privatnosti odnosno certificiranja profesionalaca sigurnosti koji se bave ili se pripremaju za zanimanje operatera video nadzora.


Svrha certifikata

Osnovna svrha certificiranja je stjecanje temeljnih znanja o ljudskim pravima, posebno o pravu na zaštitu dostojanstva i privatnosti u okolnostima korištenja video nadzora javnih površina i radnog mjesta; CERTIFIKAT iz osnova zaštite prava na dostojanstvo i privatnost pojedinca pri video nadzoru javnih površina i radnog mjesta jamci višu profesionalnu i stručnu razinu korištenja video nadzora. Poslodavac odnosno naručitelj usluge ima jamstvo manjeg rizika od nepoželjnih improvizacija i zlouporaba, ako angažira osobu s Certifikatom.


Program je namijenjen

 • operaterima u video nadzornim centrima gradova i opčina,
  komunalnih poduzeća, novčarskih institucija, trgovačkih centara,
  zaštitarskim tvrtkama i dr.;
 • rukovoditeljima komunalnog redarstva;
 • rukovoditeljima prometnog redarstva;
 • rukovoditeljima, savjetnicima, koordinatorima i stručnim
  suradnicima komunalnih poduzeća, jedinica lokalne samouprave i
  uprave, korporacija i dr.;
 • rukovoditeljima tehničke zaštite;
 • svima koje zanima područje ostvarivanja sigurnosti naspram zaštite
  ljudskih prava, s posebnim naglaskom na zaštitu dostojanstva i
  privatnosti na javnim površinama i radnom mjestu


Certifikat

Upješnim završetkom programa polaznici dobivaju Certifikat o završenom programu stručnog treninga-usavršavanja: “Osnove zaštite prava na dostojanstvo i privatnost pojedinca pri video nadzoru javnih površina i radnog mjesta”.