O savjetovanju

I. Savjetovanje o zaštiti pacijenata, medicinskog osoblja, posjetitelja, informacija, opreme, objekata, usluga i ugleda:

SIGURNOST U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

održava se pod pokroviteljstvom Ministra zdravlja, prof.dr.sc. Rajka Ostojića
u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – ustanove za obrazovanje odraslih u dvorcu Mihanović, Tuheljske Toplice, 19-20. rujna 2013.

 

Bolnice i zdravstvene ustanove su neka od najfrekventnijih mjesta u Republici Hrvatskoj. Budući da većina od njih želi provoditi i održavati visoku razinu otvorenosti, one su osjetljive na kriminalne aktivnosti ako nisu primjereno zaštićene.

Za menadžment zdravstvenih ustanova, pravi je izazov kako dizajnirati mjere zaštite pacijenata, zaposlenika, posjetitelja i imovine, zadržavajući pri tome privatnost i kontinuitet zdravstvene njege u otvorenom okruženju.

Stoga, budite aktivni sudionik i poslušajte najnovije i najbolje prakse protokola za sva područja sigurnosti zdravstvenih ustanova od rješenja dizajna sustava sigurnosti do prijedloga najnovijih tehnologija koje su u funkciji sigurnosti ali i spremnosti zdravstvenog menadžmenta u slučaju opasnosti i svih ostalih aspekata zaštitne sigurnosti.

PROGRAMSKI ODBOR SAVJETOVANJA

– mr. Alen Ostojić, predsjednik

– dr. Tanja Pekez Pavliško

– dr. Krešimir Luetić

– prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

 


KOME JE NAMIJENJENO SAVJETOVANJE

 Savjetovanje je namijenjeno predstavnicima zdravstvenih ustanova, agencija, zavoda, komora i udruženja

 • menadžerima sigurnosti u zdravstvu javnog i privatnog sektora
 • voditeljima IT sigurnosti
 • menadžerima sigurnosti jedinica lokalne samouprave
 • savjetnicima za informacijsku sigurnost
 • voditeljima pravnih poslova
 • voditeljima poslova ljudskih resursa
 • predstavnicima središnjih tijela državne uprave nadležnima za poslove sigurnosti
 • nadzornicima sustava sigurnosti
 • profesorima i nastavnicima sigurnosnog obrazovnog područja

 

METODE RADA

 

 • predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom
 • diskusija
 • analiza prikazanih modela
 • prezentacija studije slučajeva