Sudjelovanje

Naknada za sudjelovanje na HDS uključuje:

 

  • stick s specijaliziranim elektronskim časopisom CSO za 2014. godinu
  • poklon paket organizatora i sponzora HDS-a
  • bestseler knjigu “START UP NACIJA”, autora
  • knjigu “U Raskoraku – ogledi o urbanoj (ne)sigurnosti”, autora Alena Ostojića
  • zajednički ručak i večeru
  • osvježenje u pauzama
  • pravo na sudjelovanje u iznenađenjima sponzora
  • potvrdu o sudjelovanju

 

Naknada za sudjelovanje

Ljetna prijava zaključno sa 01. rujna 2014.                         950,00 kn
Prijave od 02. rujna do 01. listopada 2014.                  1.100,00 kn
Prijave od 02. Listopada do 21. Listopada 2014.      1.400,00 kn

 

Članovi HUMS-a, ASIS Hrvatska, Udruge privatnih detektiva, Udruge gradova i Udruge općina i županija, ostvaruju 10 posto popusta na cijenu ali ne na ljetnim prijavama.
U slučaju otkazivanja sudjelovanja 30 dana prije HDS-a 2014., vraćanu punu cijenu kotizacije, nakon tog roka nismo u mogućnosti vratiti uplaćenu kotizaciju.

 

Na cijenu se ne plaća PDV jer HUMS nije obveznik PDV-a.

 

Način plačanja

 

Nakon ispunjavanja i vraćanja prijavnice na e-mail: uhms@uhms.hr ili fax: +385 (0)1/ 5603-582 plaćanje je potrebno izvršiti u roku od deset dana, a najkasnije do utorka 21. listopada 2014.

 

Uplata

 

UPLATE molimo izvršiti na račun Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, Sarajevska 29, 10000 Zagreb, IBAN HR9623600001102353202 /Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Croatia, SWIFT: ZABAHR2X pozivom na broj 10-2013-(OIB/- POREZNI BROJ institucije/tvrtke) i s naznakom “ime i prezime sudionika, tvrtka/institucija”.