Prijava

 

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA SAVJETOVANJU

 
“Video nadzor javnih površina u Republici Hrvatskoj -od normative do prakse”
petak 22. veljače 2013., Grand Hotel Adriatic, Opatija
 

 DA  NE